Умови Прийому

ПОРЯДОК
зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти

(Затверджено Наказом Міністерства освіти і науки України
16.04.2018 № 367, Зареєстровано в Міністерстві юстиції України  05 травня 2018 р. за № 564/32016)

ВИТЯГ 

І. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізми:

зарахування дітей до закладів освіти для здобуття початкової, базової чи профільної середньої освіти за денною формою навчання;

переведення учнів з одного закладу освіти до іншого;

відрахування учнів із закладів освіти.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

вільні місця - місця, на які може бути зараховано дитину (дітей) в межах спроможності закладу освіти та нормативу наповнюваності класів, визначеного Законом України «Про загальну середню освіту»;

Детальніше...

Зразок заяви

Директору Богородчанського ліцею №2

                                                                          (повне найменування закладу освіти)

                                              _____________________________________

                                                                                                   (прізвище та ініціали директора)

                                                         _________________________________________,

                                                                                                       (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) заявника чи одного з батьків дитини)

                                                          який (яка) проживає за адресою: _____________________

                                                         __________________________________________

                                                                             (адреса фактичного місця проживання)

                                                                   Контактний телефон: ______________

                               Адреса електронної поштової скриньки: ____________

ЗАЯВА

про зарахування до Богородчанського ліцею №2

         Прошу зарахувати ________________________________________________

                                                             прізвище, ім’я по батькові дитини

«____» _______ 20___ року народження до ___ класу, який (яка) фактично проживає (чи перебуває) за адресою: ________________________________________________________

на _______________ форму здобуття освіти.

Повідомляю про:

-         наявність права на першочергове зарахування: так/ні(потрібне підкреслити)

______________________________________________________________________________________________

(назва, реквізити документа, що підтверджує проживання на території обслуговування закладу освіти)

-         навчання у закладі освіти рідного (усиновленого) брата/сестри: так/ні         (потрібне підкреслити)

     _________________________________________________________________

                 (прізвище, ім’я по батькові (за наявності брата, сестри)

-         роботу одного з батьків дитини в закладі освіти ______________________________

_________________________________________________________________

   (прізвище, ім’я по батькові (за наявності, посада працівника закладу освіти)

-         навчання дитини у дошкільному підрозділі закладу освіти: так/ні

                                                                                                   (потрібне підкреслити)

-         потребу у додатковій постійній чи тимчасовій підтримці в освітньому процесі: так*/ні (потрібне підкреслити)

-         інші обставини, що є важливими для належної організації освітнього процесу___________________________________________________________

Підтверджую достовірність всієї інформації, зазначеної в цій заяві та у доданих

до заяви документах.

Додатки:

1._____________________________________________________________________

2._____________________________________________________________________

3._____________________________________________________________________

_____________                                                                                       _____________

       Дата                                                                                                                                                                                      Підпис

Детальніше...

Актуально

 0

12

11121

 ОІППО 

 

 bienestar emocional facebook

safe imцage

 safe iрmage

зображення viber 2023-03-10 14-46-11-819

 89924896 1114675762210805 8971566689929920512 o

safe iсmage

 

11

 

safe image

1111