Статут

    ЗАТВЕРДЖЕНО:

                                                           рішенням Богородчанської

                                                           районної ради

                                                           від «_25_»_06 2015 р.  № 669-36/2015

                                           

Статут

Богородчанської загальноосвітньої

школи І-ІІІ ступенів  № 2

Богородчанської районної ради

Івано-Франківської області

(нова редакція)

 

Погоджено:

Начальник управління                                               Прийнято радою школи

освіти,  молоді та спорту                                                    Протокол № _6_

Богородчанської районної                                                 від 15.01.2015р.

Державної адміністрації

____________ І.Дрогомирецький

 Детальніше

 

 

 

Актуально

 0

MON

 ОІППО 

1

 bienestar emocional facebook