111

Шановні старшокласники! Ви, звичайно, неодноразово ставили собі запитання: «Ким бути?», «Що необхідно знати про себе, про світ професій,праці?». «Як поводитись, щоб не помилитись у виборі своєї майбутньої професії, кар’єри?». Щоб не сталося прикрої помилки, вибір професії повинен бути усвідомленим.

Інформація, яку ми пропонуємо, стане вам в нагоді

Усвідомлений вибір професії має назву – професійне самовизначення особистості. Він складається з таких компонентів: здатності особистості до самоаналізу та аналізу професій, умінь і навичок щодо професійних проб (практична проба сил).

Що необхідно знати про себе? У психології прийнято говорити про «Я-образ».

Він складається з таких основних понять: здібності, нахили, інтереси, мотиви, темперамент, риси характеру, стан здоров'я.

Світ професій

Обираючи професію, ви повинні добре знати її суттєві, найбільш важливі

характеристики, а саме: предмет праці, мета праці, умови праці, засоби та

знаряддя праці, перспектива на ринку праці.

Що потрібно знати про світ праці? Сферу професійної діяльності, спектр бажаних професій, видів професійної діяльності, спеціальностей та робіт; попит

на ринку праці; рівень відповідності своїх здібностей вимогам, які висувають

до фахівця обрані або бажані професії. Навчальні заклади, в яких можна отримати відповідну освіту або фахову (професійну) підготовку. 

1112

Основні помилки та перешкоди,що зустрічаються у процесі вибору професій

 

Можна виділити 3 групи причин, які впливають на усвідомлений вибір  професії:

1. Упереджене ставлення до будь-якого виду професійної діяльності. Ми переважно не усвідомлено ставимось до таких понять, як престиж професій, трудова честь. По відношенню до окремих професій, важливих до економіки держави, суспільства, ми іноді проявляємо байдужість, неприязнь, упередженість.

2. Обмаль знань щодо світу людини, праці та відсутність досвіду професійної діяльності. Здебільшого позитивне або негативне ставлення до певної професії ми порівнюємо із шкільними предметами, вчителями, що їх викладають. Застарілі уявлення, стереотипи про характер та умови праці не дають нам можливості скласти об’єктивного уявлення щодо сучасного ринку праці. Давні назви професій можуть приховувати зовсім новий тип і характер професійної діяльності. Відсутність знань про свої можливості, здібності або занижена самооцінка не додають впевненості у собі, своїх діях, негативно впливають на вірний вибір професійної діяльності. Відсутність звички аналізувати свої дії, вчинки, явища у суспільному житті перешкоджає усвідомленому вибору професії.

3. Неправильне ставлення до різних обставин вибору професії. Часом люди ставляться до вибору професії як до постійного, незмінного явища. Обирають професію, орієнтуючись лише на переваги вищої кваліфікації, освіти або посади. Бувають випадки, коли професію обирають «за компанію», спираючись на смаки друзів, знайомих, не враховуючи своїх особистісних здібностей, психофізіологічних можливостей.

І головною помилкою є така: учні, які обирають професію, звертають увагу лише на зовнішню, привабливу сторону професії, окрему і часто несуттєву її характеристику.

Дорогі друзі! Якщо ви врахуєте усі ці поради і сумлінно поставитесь до вибору своєї майбутньої професії, успіх вам гарантовано!

Актуально

 0

MON

 ОІППО 

1

 bienestar emocional facebook