НАКАЗ

від 14 червня 2019 р.                                                                    №73

Про підсумки методичної роботи

з педагогічними кадрами за 2018-2019 н.р.

            

У 2018-2019 навчальному році методична робота в школі здійснювалася відповідно до законів України «Про освіту», «Про загально середню освіту»,

з урахуванням Державних стандартів освіти та інших нормативних документів, передбачених чинним законодавством; базувалася на досягненнях психолого-педагогічної науки і планувалася як система діагностичної, організаційної, аналітичної, інформаційної діяльності з підвищенням методичного, загальнокультурного рівня педагогічних працівників, удосконалення їх професійної компетенції та підвищення ефективності навчально-виховного процесу.

   Роботу педагогічного колективу було спрямовано на реалізацію науково-методичної проблеми школи «Оновлення освітнього процесу на засадах компетентнісного підходу в умовах реформування освіти».

          У школі працювали такі методичні об’єднання: вчителів початкових класів (керівник Писклинець Г.М..); вчителів української мови та літератури, зарубіжної літератури (керівник Павлушинська Л.І.); вчителів англійської мови (керівник Лобода І.М.); вчителів математики, інформатики та фізики (керівник Кочкодан Г.М..); вчителів природничих наук (керівник Дерев’янко Н.В.); вчителів суспільствознавчих дисциплін ( керівник Чуприна Л.П.); вчителів фізичної культури та «Захисту Вітчизни» (керівник Багрій Р.І.); класних керівників (керівник Малеш Т.В.); психолого-педагогічний семінар (керівник практичний психолог Стефуняк Н.М.).

Шкільні методичні об’єднання ознайомлювали педагогічний колектив з новітніми технологіями в освіті, передовим педагогічним досвідом, сприяли впровадженню інновацій у освітній процес школи. На засіданнях шкільних МО учителів обговорювались тематичні й організаційні питання відповідно до затверджених планів роботи, які стосувалися: самоосвіти вчителів, основних вимог до сучасного уроку, методів і прийомів розвитку мотиваційної сфери учнів. Було проведено такі форми методичної роботи: педагогічна студія «Особливості уроку в парадигмі сучасного освітнього простору: позиція і кут зору»; декада «Шляхи реалізації наскрізних змістових ліній в освітньому процесі» (грудень 2018 року/лютий 2019), в рамках якої були проведені презентаційні уроки з української мови в 1-А класі та 7-А, вчителі Карабінович Н.М. та Попович С.В., інтегрований урок української літератури та образотворчого мистецтва в 4-А класі, Писклинець Г.М., уроки англійської мови в 5-Акласі та 10класі, вчителі Лобода І.М. та Лапко Р.М., математики в 3-Б класі, Данів С.М., всесвітньої історії в 9-Б класі, вчитель Чуприна Л.П.; з предмета Ядосліджую світ в 1-А класі Апшай І.М., з біології в 6-А та 9-Б класах Катрич І.Д. та Малдрик Н.Я.; хімії в 8-А Кльоцко Н.М., обслуговуючої праці в 5-А класі Сабунчак Н.В. та фізичного виховання в 7-А класі Кривко Н.Б.

МО вчителів історії (Чуприна Л.П.) провели тематичні заходи до 100-річчя ЗУНР. Змістовно і цікаво проведений тиждень математики (Кочкодан Г.М.), коли учні в ігровій та змагальній формі поглиблювали знання, розв’язували пізнавальні задачі та працювали в команді. Вчителі інформатики Багрій Т.В., Луців Л.М., Барабаш М.Б. провели практичні заняття для слухачів курсів підвищення кваліфікації при Івано-Франківському ОІППО.

Методичне об’єднання класних керівників, працюючи над проблемою «Формування цінностей особистості шляхом наскрізного виховання на засадах педагогіки партнерства» презентувало такі форми роботи: розважальний конкурс «Мастер-шеф», Журавська Л.М.; зустріч з учасницею Х зимових Параолімпійських ігор організованою Стефуняк Н.М., тренінг «Добротою себе перевір», який провела у 7-их класах Цахнів І.М., годину психолога у 4-А класі «Стоп! Тут мій кордон» та інтерактивне заняття в 10 класі «Сім’я і довіра», Стефуняк Н.М. та Журавська Л.М.

Психологічною службою школи підготовлено та проведено психолого-педагогічний консиліум «Адаптація учнів п’ятих класів до нових умов навчання і виховання у школі ІІ ступеня» та психолого-педагогічний семінар «Психологічні аспекти педагогічного спілкування в системі взаємодії учитель-учень-батьки».

Протягом року вчителі школи підвищували свій професійний рівень шляхом самоосвіти, участю у роботі шкільних та районних семінарів, навчанням на курсах підвищення кваліфікації при Івано-Франківському ОІППО (вчителі української мови Попович С.В. та Вербовська О.Р., заступник директора школи Левицька О.І., педагог-організатор Цахнів І.М., практичний психолог Стефуняк Н.М., соціальний педагог Журавська Л.М., вчитель «Захисту Вітчизни» Сабунчак Н.В., почали проходити курси за накопичувальною системою Козар М.Ю., Кіпещук Л.С., Рогів В.М.; Іванишин В.В. та Цахнів Л.Я. проходили курси НУШ).

Разом з тим у методичній роботі школи є ще окремі недоліки та упущення. Так недостатньою є участь учителів у розробленні власних методичних і дидактичних матеріалів та публікацій власного досвіду роботи у педагогічній пресі, організації системної роботи із обдарованими дітьми та створенні сприятливих умов для розвитку їх творчого потенціалу, зокрема роботі в МАН, участі у творчому конкурсі «Вчитель року», потребує активізації роботи психолого-педагогічний семінар.

Виходячи з вищесказаного та з метою подальшого удосконалення методичної роботи з педагогічними працівниками школи

Н АК А З У Ю:

 1. Спрямувати у 2019- 2020 н.р. роботу педагогічного колективу на реалізацію методичної проблеми « Оновлення змісту освітнього процесу на засадах компетентнісного підходу в умовах реформування школи ».
 2. Спрямувати методичну роботу на вирішення таких завдань:
 3. .Створити умови для оволодіння педагогами інноваційними методиками з метою підвищення результативності освітнього процесу.
 4. Поглиблювати зміст загальноосвітньої підготовки учнів із окремих предметів навчального плану шляхом вибору профільного предмету, організації роботи факультативів, гуртків.
 5. Використовувати атестацію, конкурси педагогічної майстерності й інші форми методичної роботи для розвитку творчої активності педагогів, підвищення професійного рівня та зростання результативності праці педагогів.
 6. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Левицькій О.І.:Керівникам шкільних методичних об’єднань:
 7. Організувати проходження вчителями школи курсів підвищення кваліфікації (Кочкодан Г.М., Турчин А.Ю., Рогів В.М., Малеш Т.В.)
 8. Планувати засідання МО на основі Державного стандарту загальної середньої освіти, з урахуванням нормативних документів, що визначають освітній процес.
 9. Вчителям предметникам: Систематично працювати над підвищенням рівня самоосвіти, взяти участь у Всеукраїнському конкурсі педагогічної майстерності «Учитель року» (номінації зарубіжна література,англійська мова, історія).
 10. Працювати над упровадженням інноваційних технологій, форм і методів навчання і виховання з метою підвищення результативності освітнього процесу
 11. Практичному психологу Стефуняк Н. М.: Даний наказ довести до відома педагогічного колективу школи.Постійно вивчати потреби та запити педагогічних працівників щодо проведення методичних заходів та спланувати чотири заняття психолого-педагогічного семінару.

 

 

Актуально

 0

MON

 ОІППО 

1

 bienestar emocional facebook

safe imцage

 safe iрmage

 89924896 1114675762210805 8971566689929920512 o

safe iсmage

safччe image

11

 

safe image

1111