Моніторинг якості освіти

Внутрішній контроль за станом викладання та рівнем навчальних досягнень здобувачів освіти

з навчальних предметів  на 2018-2019 навчальний рік моніторинг

моніторинг2 моніторинг3

Актуально

 0

MON

 ОІППО 

1

 bienestar emocional facebook